You are currently browsing the Videotorium site of the organization Mindentudás Egyeteme. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Videotorium szolgáltatásának felhasználói szabályzata

1. A szabályzat célja

1.1. Jelen szabályzat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett videomegosztó szolgáltatásának (Videotorium) a szolgáltatás felhasználását biztosító weboldal használatának, valaminta felhasználó (Felhasználó) által feltöltött tartalmak (videotartalom, valamint a videotartalomhoz kapcsolódó egyéb feltöltött dokumentum) felhasználás szabályozza.

1.2. A Videotorium a felsőoktatás, kutatás és közgyűjtemények szereplői számára létrehozott speciális video-, audió megosztó portál, amely helyet és megjelenési formát biztosít a videotartalmak számára.

2. Szereplők

Regisztrált felhasználó: Felhasználói azonosítóval rendelkező, a rendszerbe belépett felhasználó. Jogosult video tartalmak elérésére (akár korlátozott anyagokéra is), feltöltési joggal rendelkezik.

Nevesített felhasználó: Felhasználói azonosítóval rendelkező, a rendszerbe belépett felhasználó. Jogosult video tartalmak elérésére (akár korlátozott anyagokéra is), feltöltési joga azonban nincs.

Vendég látogató: Felhasználói azonosítóval nem rendelkező személy. Csak a publikus tartalmak elérésére jogosult, feltöltési joga nincs.

Harmadik fél: Olyan személy, akinek a feltöltött felvételen szerepel, vagy valamely jogát (pl.: szerzői jog, személyiségi jogok, szomszédos jogok) érinti a feltöltött tartalom, vagy a Regisztrált felhasználó által feltöltött tartalom tulajdonosa.

Szolgáltató: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Szerződött felhasználó: A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel a videotorium szolgáltatás igénybevételére szolgáltatási szerződést kötött jogi személy.

3. Regisztráció folyamata, jogosultsági szintek

A Felhasználó vagy a Videotorium weboldalán történő regisztrációt (Regisztráció) követően felhasználói név és jelszó, vagy - amennyiben rendelkezik föderatív azonosításhoz szükséges eduID-val - EduID autentikációval azonosítja magát. A Felhasználó az azonosítást követően igényelheti a Videotartalmak feltöltéséhez szükséges jogosultságokat. A föderatív azonosítás során alkalmazandó adatkezelési szabályokra a Felhasználó saját intézményének adatkezelési szabályai irányadóak.

3.1 A regisztráció menete:

 • Az oldalon való önálló regisztrációval,

 • EduID belépéssel,

 • Google fiókkal való regisztrációval.

3.2 A regisztráció folyamata a jogosultsági szintek szerint különböző. A videó feltöltője határozza meg, hogy az adott anyagot milyen jogosultsággal van lehetőség megnézni.

A nézői jogosultságok az alábbiak lehetnek:

 • Nyilvános

 • Felhasználók, csoport szerinti

 • intézmény szerinti

 • IP-k szerinti (régióra korlátozás)

 • csak regisztrált tagok szerinti

3.3 A videó feltöltője határozza meg, hogy az adott anyagot milyen jogosultsággal van lehetőség megnézni.

3.4 Publikus/nyilvános videó megtekintése: A publikus videók megtekintéséhez külön regisztrációra nincsen szükség, bárki által megnézhetőek ezek a felvételek.

3.5 Nem publikus videók megtekintésének lehetősége: A felhasználók a Videotoriumban elérhető videók egy körét csak regisztrált felhasználóként nézhetik meg.

3.6 Video feltöltésének joga:
EduID-val belépő felhasználók automatikusan feltöltési jogosultsággal is rendelkeznek.
EduID regisztráción kívüli regisztráció esetén a Felhasználó az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címen tud feltöltésre jogot kérni. A kérelem elbírálása során a KIFÜ az 1.2 pontban meghatározott célhoz kötöttség érvényesülése érdekében vizsgálja annak meglétét, így kérjük, hogy jelölje meg, melyik intézmény képviseletében szeretne tartalmakat felölteni.

4. Feltöltött tartalmak jogi státusza

4.1. A Felhasználó csak az olyan, általa vagy olyan harmadik személyek által szerzett, készített és szerkesztett Videotartalmakat tehet hozzáférhetővé a Videotorium oldalán, amely művek tekintetében rendelkezik valamennyi a művekre vonatkozó felhasználási jogokkal és a Videotartalmak előállítójától a szükséges engedélyeket megszerezte, továbbá amelyekkel kapcsolatban sem a Felhasználónak, sem a Videotartalom előállítójának vagy esetleges egyéb szerzői vagy szomszédos jogi jogosultnak díjigénye nincsen a Szolgáltató irányába. Azon Videotartalmak vonatkozásában, amelyek szerzői jogi védelem alá tartoznak, a Felhasználónak rendelkeznie kell a szerző engedélyével, továbbá az Szjtv.-ben meghatározott valamennyi felhasználási mód a Videotartalmak felhasználásra tekintettel teljes mértékben és terjedelemben, mindenféle időbeli és térbeli korlátozás nélkül a Felhasználót illeti.

4.2. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött Videotartalmak többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére a KIFÜ felhasználási jogot szerezzen. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

4.3. A Felhasználónak garantálnia kell, hogy a Videotartalmak nyilvánossághoz közvetítéséhez a Videotartalomban szereplő érintett harmadik személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezéseket betartva nyilvánosságra hozhatóak. A Felhasználónak rendelkeznie kell a Videotartalmakon szereplő harmadik személyek személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásokkal.

5. A szolgáltatás használata

5.1 Tartalom feltöltése

5.1.1 A Feltöltő szavatol azért, hogy a feltöltött tartalmat illetően minden jogi előírásnak megfeleljen.

5.1.2 A Feltöltő a tartalom feltöltésekor állíthatja be a következőket:

 • hozzáférhetőségi szint beállítása: nyilvános, meghatározott felhasználói csoport részére hozzáférhető, csak egyedileg hozzárendelt felhasználók számára hozzáférhető (csatorna létrehozása);

 • A videó letölthetőségének engedélyezése;

 • 18 éven felüli tartalom jelzése

5.1.3 A Felhasználó a Videotoriumot csak saját felelősségére használhatja, a KIFÜ kizárja a felelősségét minden, a feltöltött tartalom miatt bekövetkezett kárért.

5.1.4 A KIFÜ szolgáltatás nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve ilyen tevékenységekre irányuló próbálkozásokra, kísérletekre:

 • a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése;

 • szerzői jogi védelem alatt álló tartalom tiltott felhasználása;

 • másokra nézve sértő, erkölcsi, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű védett tulajdonságát bántó, zaklató tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele);

5.1.5 A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó Videotoriumba feltöltött felvételeket és adatokat.

6. Adatvédelem

6.1 A regisztráció során kezelt személyes adatok vonatkozásában a KIFÜ önálló adatkezelőnek minősül, erre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a videotorium oldalon az adatvédelem link alatt megtekinthető.

6.2 Feltöltött tartalmak személyes adattartalmát illetően a KIFÜ adatfeldolgozónak minősül, az azokon szereplő harmadik fél jogait elsősorban a feltöltő felhasználó megkeresésének útján érvényesítheti. Fordulhat azonban a KIFÜ-höz, mint adatfeldolgozóhoz is panaszával. Ebben az esetben a KIFÜ, amennyiben a feltöltött tartalom jelen felhasználói előírásokba ütközik, jogosult a tartalom törlésére, a Feltöltő egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben a panasz megvizsgálása során megállapítható, hogy a tartalom a KIFÜ előírásainak megfelel, KIFÜ a tartalom elérhetőségének felfüggesztésével a feltöltőnek továbbítja a panaszt, aki 30 napon belül nyilatkozni köteles a tartalom további sorsát illetően. A 30 nap eredménytelen elteltével a tartalmat a KIFÜ törli a weboldalról és erről tájékoztatja a felöltőt.

6.3 Az szolgáltatás használatának megkönnyítésére az oldal anonim látogatóazonosítókat használ, melyekről bővebb tájékoztatást a Cookie szabályzatban nyújtunk, amely megtalálható az oldal adatvédelmi dokumentumai között.